top of page

תקנון

ברוכים הבאים לאתר "ואת כלה" (להלן: ״האתר״) המופעל מטעם הוצאת האם הגדולה.  בכל שאלה, בקשה, הצעה, תלונה, ניתן לפנות אלינו ישירות בכתובת המייל: info@greatmotherbooks.com או/ו בטלפון/וואטסאפ 054-280-4630

 

אתר "ואת כלה" מאפשר גישה לתכנים ורכישת דברי דפוס ולעיתים חומר דיגיטלי דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: ״התקנון״): 

 

 

תנאי שימוש באתר

תנאי השימוש באתר שלהלן מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר ואת מדיניות הפרטיות של האתר. 

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר  בלשון זכר, הכוונה היא גם לנקבה.

 

שימושך באתר מהווה מיידית את הסכמתך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לאחד או יותר מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש לצאת מהאתר ולהימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל סוג שהוא, לרבות צפייה בתכנים המוצעים ע״י האתר, הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות לרשימת דיוור ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

 

תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והוצאת האם הגדולה  שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי ללא הודעה מוקדמת או הודעה אחרת למבקרי האתר. התעדכנות בסעיפי התקנון הינה אחריותו הבלעדי של המשתמש באתר. 

 

המידע המצוי במאגרי המידע, או במחשבים, המשויכים בצורה זו או אחרת להוצאת האם הגדולה ייחשב ראיה לקיימות ולנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

 

בכל מקום בו מצויינת הוצאת האם הגדולה או ואת כלה בתקנון זה, ההתייחסות הינה מיידית גם למי מטעמו. 

 

הוצאת האם הגדולה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר, בכל פורמט שהוא, הינו שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב ובמקרה שכך נמצא, הוצאת האם הגדולה, לרבות באי כוחה הישירים, לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה. 

 

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ו/או בקשה ניתן לפנות להוצאת האם הגדולה דרך פרטי ההתקשרות הבאים:

info@greatmotherbooks.com או בטלפון /וואטסאפ 050-562-1283

 

 

תנאי השימוש באתר על ידי המבקרים ו/או רוכשים:

כל אדם העושה שימוש באתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "לקוח") מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:

 

לא לאסוף, להעתיק, להעביר, או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע שייך להוצאת האם הגדולה, האתר, ובין אם לצד ג'.

 

לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי על כל צורותיו, גם אם באופן חלקי. הוצאת האם הגדולה תהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד ו/או להגיש תלונה על משתמש העובר על תקנון הפרטיות באופן מיידי.

 

לא לעשות כל שימוש באתר למטרה פוגענית ו/או מחבלת בעלת פוטנציאל להפריע, לשנות, לפגום, להגביל או להשפיע בדרך כל שהיא על תפקודו התקין של האתר בדרך כל שהיא, מיידית או עתידית, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

 

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, גרפיקה, איורים, אמנות, מוסיקה, צילומים, תמונות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי זכויות היוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינ"ל  ושייכים להוצאת האם הגדולה ו/או לצדדים שלישים אחרים המספקים שירותים עבור הוצאת האם הגדולה. 

 

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בזכויות היוצרים ובקניין הרוחני של הוצאת האם הגדולה והאתר בין אם לשימוש עצמי ו/או מסחרי, אלא אם הוצאת האם הגדולה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות עתידיות), כולל שם המתחם ("Domain") בעברית ובאנגלית, הפטנטים, סימני המסחר לרבות השם "הוצאת האם הגדולה", זכויות יוצרים, סודות מסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר כולל אבל לא מוגבל לטכני, עיצובי, או תכני, הם הרכוש הבלעדי של הוצאת האם הגדולה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר בלעדית אך ורק להוצאת האם הגדולה ולבאי כוחה הרשומים והמוכחים.

 

 

מדיניות פרטיות האתר

מטרת מדיניות הפרטיות של האתר הינה להסביר כיצד משתמשת הוצאת האם הגדולה במידע שנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר:

 

הפרטים האישיים ו/או המזהים אשר מוזנים ע״י משתמשים באתר או נאספים ע״י הוצאת האם הגדולה בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת הספר "ואת כלה" ושינועו לכתובת המשלוח שהוזנה ע״י המשתמשים באתר וכן לצורך שיפור השימוש באתר ותפעולו. 

 

המידע האישי של המשתמשים באתר, כמו גם מידע על רכישות באתר יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.

 

הוצאת האם הגדולה משתמשת בפלטפורמת WIX המגיעה עם שירותי סליקה מאובטחים אשר מופעלים ומתוחזקים על-ידי חברת WIX ועל-ידי חברות האשראי שעובדות עם WIX. הוצאת האם הגדולה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על-ידי המשתמשים באתר כל טענה בגין סכנת פריצת מידע תהיה מופנית לחברת האשראי ו/או לחברת WIX.

  

חלק מהפרטים האישיים אותם משתמשים מתבקשים להשאיר כוללים, אבל לא מוגבלים ל: שם, שם משפחה, כתובת פיזית, כתובת אימייל, טלפון. השימוש באתר מהווה הצהרה כי הפרטים אשר נמסרו במהלך ההרשמה נעשים מרצונם החופשי של המשתמשים ובהסכמתם המלאה.  

 

הוצאת האם הגדולה רשאית להשתמש במידע שמשתמשים ימסרו באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר לצורך שיפור השירותים באתר ו/או שירותים אחרים שהיא מציעה. 

 

חל איסור על מבקרים ולקוחות להעלות, לשתף, לשלוח, לפרסם כל תוכן או מידע שיכולים להיחשב כמוגנים על-ידי זכויות יוצרים או מוגנים בכל צורה אחרת. כל תוכן שמשתמשים ימסרו להוצאת האם הגדולה ישירות או בעקיפין דרך האתר ו/או דרך פלטפורמות תקשורת ו/או חברתיות העוסקות בתוכן של הוצאת האם הגדולה והאתר יחשבו מיידית בגדר מידע שאינו סודי ושאין עליו זכויות יוצרים. בנוסף, כל מידע על הוצאת האם הגדולה, האתר, ו/או על מוצריה מקנים להוצאת האם הגדולה מיידית רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, המאפשר לה להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק, לשדר, להעמיד לרשות הציבור ולעשות בתכנים ובמידע כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה. למען הסר ספק, משתמשים, מבקרים, ולקוחות של האתר ו/או הוצאת האם הגדולה וכל פלטפורמת תקשורת הקשורה בה בכל דרך שהיא לא יהיו זכאים בשום שלב או זמן לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שהם ימסרו לחברה ו/או יפורסמו בכל דרך שהיא.

 

הוצאת האם הגדולה תמנע, ככל האפשר, ממסירת מידע  לצדדים שלישיים במודע, למעט לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה ו/או הרישום שמשתמשים מבצעים באתר, למעט מקרים בהם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שמשתמשים ביצעו באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטי המשתמשים הרלוונטיים לצד הטוען כי נפגע ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי ללא כל הודעה מוקדמת.

 

באתר קיימים קישורים אשר מפנים לאתרי אינטרנט ו/או נותני שירות אחרים. הוצאת האם הגדולה עושה מאמץ לקשר לאתרי אינטרנט אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בפרטיות המשתמשים באתרי אינטרנט האחרים.  יחד עם זאת, הוצאת האם הגדולה אינה אחראית לתנאי השימוש ו/או למדיניות הגנת הפרטיות באתרי האינטרנט האחרים, לתוכניהם וכל הקשור או הנובע משימוש בהם. השימוש בקישורים לאתרי אינטרנט אחרים ו/או השימוש באתרים אחרים, הינם על באחריות הבלעדית של המשתמשים.

 

הוצאת האם הגדולה רשאית לשנות את המידע באתר, כולל את תנאי המכירה, מדיניות הפרטיות, ו/או תקנון השימוש באתר, לסגור את האתר, לשנות את שמו, או/ו את העיצוב של האתר וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש. על כן, לא תהא למשתמשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

תנאים כלליים

האתר בכללותו כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו מוצעים לציבור כמות שהם (As Is).

 

האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים להוצאת האם הגדולה. למען הסר ספק, הוצאת האם הגדולה לא תשא באחריות בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. הוצאת האם הגדולה תהה רשאית להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים ללא כל הודעה או התחייבות מוקדמת.

 

הוצאת האם הגדולה, האתר, ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא ללקוח ו/או משתמש באתר ו/או לצד שלישי. 

bottom of page